Inkomstenbelasting

19 september 2018
 Categorieën: Geld & financiën, Blog

Delen

De inkomstenbelasting is een jaarlijkse belasting op het inkomen van een belastingplichtig persoon. Volgens de wet is het alleen de rijksoverheid toegestaan om inkomstenbelasting te heffen. Sinds 2001 wordt de inkomstenbelasting berekend volgens het boxensysteem. De belastingplichtige moet jaarlijks voor 1 mei aangifte doen. Hij krijgt ruim vooraf een kennisgeving van de belastingdienst dat hij belastingplichtig is. 

 

Het boxensysteem  

 

De belasting wordt berekend via het boxensysteem. Box 1 bestaat uit belastbaar inkomen door arbeid en woning. Het inkomen wordt progressief belast volgens 4 schijven. 

*Schijf 1 is 36,55% van het belastbare inkomen tussen de € 0 en € 20.142. 

*Schijf 2 is 40,85% van het belastbare inkomen tussen de € 20.143 en 33.994. 

*Schijf 3 is 40,85% van het belastbare inkomen tussen de € 33.995 en € 68.507. 

*Schijf 4 is 51,95% van het belastbare inkomen vanaf € 68.507. 

Bij de eerste en tweede schijf is de berekening inclusief de premies van de volksverzekeringen. (Anw, AOW en Wlz) Door aftrekposten zoals hypotheekrente is het mogelijk dat de uitkomst negatief uitvalt. Dit betekent dat de belastingplichtige geld ontvangt in plaats van moeten betalen. Box 2 bestaat uit belastbaar inkomen uit een aannemelijk belang. Hieronder vallen terugkerende voordelen zoals een jaarlijkse dividenduitkering of winst op aandelen na verkoop. Het belastingtarief bedraagt 25%. Box 3 is het belastbare inkomen verkregen uit beleggingen, sparen of een tweede woning. De belasting op dit vermogensrendement bedraagt 30%. Iedere belastingplichtige mocht in 2018 maximaal € 30.000 belastingvrij sparen. 

 

Toekomstige wijzigingen in de inkomstenbelasting  

 

Het kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord plannen bekend gemaakt om de belastingtarieven te wijzigen. Als de plannen worden uitgevoerd zal er in de toekomst alleen nog maar sprake zijn van 2 belastingschijven in plaats van de huidige 4. Het gaat om een laag tarief van 36,93% en een hoog tarief van 49,5%. De belasting op een aannemelijk belang (box 2) zal worden verhoogd van 25% naar 28,5%. Het tarief van box 3 zal in de toekomst meer realistisch aansluiten op het daadwerkelijke rendement van spaartegoeden. 

 

Vrijstelling van vermogensbelasting  

 

In bepaalde situaties krijgt de belastingplichtige een gedeeltelijke vrijstelling van vermogensbelasting. Spaargeld voor een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering is tot € 7.033 belastingvrij. Groene beleggingen of spaarproducten zijn in 2018 tot een bedrag van € 57.845 vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Spaargeld op een aparte spaarrekening of lijfrente met als doel extra aanvullend pensioen kan gedeeltelijk™®€4:37  belastingvrij plaatsvinden. Dit bedrag kan jaarlijks verschillen. De berekening hiervoor is de jaarruimte. Belangrijk is dat de individuele pensioenopbouw lager is dan maximaal vastgestelde pensioenopbouw. Voorbeelden zijn zelfstandigen zonder pensioenopbouw, tijdelijke werkeloosheid, een sabbatical of door langdurige ziekte.

 

Neem contact op met Adcam Administraties voor vragen rondom inkomstenbelasting.