Naar de notaris, hoe gaat dat in zijn werk?

17 december 2019
 Categorieën: Financiële planning, Blog

Delen

Iemand die afspraken tussen mensen en bedrijven wettelijk vast kan leggen is een notaris. Deze afspraken worden vastgelegd op papier. Om deze officiële stukken op te mogen maken, moet je door de overheid bevoegd zijn verklaard.

Om het beroep uit te kunnen oefenen volg je de studie Rechtsgeleerdheid van drie jaar aan de universiteit. Hierna kan helaas kan de bevoegdheid nog niet worden aangevraagd. Een notaris-kandidaat moet eerst nog zes jaar lang begeleid worden door een ervaren medewerker op bijvoorbeeld een notariskantoor.

Tijdens deze lange 'stage periode' kan er veel geoefend worden met de verschillende werkterreinen van notariële aard. Hierna kan pas de bevoegdheid aangevraagd worden Dan kun je als openbaar ambtenaar, en ook tegelijkertijd als ondernemer, pas aan de slag met een diversiteit aan cases voor cliënten. Het beroep is wettelijk beschermd in Nederland. Niet iedereen mag het beroep uitoefenen. Er staat zelfs een boete op als iemand zich voordoet. Dit wordt beschouwd als fraude.


Veel afgestudeerden kiezen voor het werken in één van de grote notariskantoren, zeker in het begin van de carrière. Men kan overal in het land wel terecht. Velen beginnen ergens in de loopbaan een eigen notariskantoor. Je moet in ieder geval voor al het publiek toegankelijk zijn. Iedereen is gelijk volgens de wet en moet aktes op kunnen laten stellen of ondertekenen. Juist daarom werkt de notaris als openbaar ambtenaar en handelt in het publieke belang. Maar aan de andere zijde moeten de rekeningen, en het salaris, wel betaald worden. Je levert een dienst die zorgt voor de betaling van je eigen salaris en die van de medewerkers.

De diensten die geleverd kunnen worden zijn het ondertekenen van akten of het opstellen van authentieke aktes. In het personen- en familierecht kan het gaan om het opmaken van een testament, het sluiten van een huwelijk of partnerschap of het opstellen een echtscheidingsakte.

Bij het onroerendezaakrecht worden de akten van levering of de hypotheek opgesteld. Zo heeft ieder huizenbezitter een officieel document om aan te tonen dat het onroerend goed echt van zijn of haar eigendom is.


Voor het rechtspersonenrecht richt men zich op oprichtingsakten, statutenwijzigingen en akten van overdracht en uitgifte van aandelen. In alle gevallen is het zeer belangrijk om alle wensen en regels begrijpelijk vast te leggen. Zo kan er in de toekomst geen verwarring over ontstaan.

Al en met al vergt het veel doorzettingsvermogen om dit beroep te kunnen uitoefenen door de lange opleidingsduur. Maar de diversiteit aan cases en cliënten zorgt wel voor veel afwisseling en sociale interactie. Zo lang je maar stressbestendig, juridisch onderlegt en accuraat bent, want dat is de essentie van dit prachtige beroep dat notaris heet.