Naar de notaris, hoe gaat dat in zijn werk?

17 december 2019
 Categorieën: Financiële planning, Blog

Iemand die afspraken tussen mensen en bedrijven wettelijk vast kan leggen is een notaris. Deze afspraken worden vastgelegd op papier. Om deze officiële stukken op te mogen maken, moet je door de overheid bevoegd zijn verklaard. Om het beroep uit te kunnen oefenen volg je de studie Rechtsgeleerdheid van drie jaar aan de universiteit. Hierna kan helaas kan de bevoegdheid nog niet worden aangevraagd. Een notaris-kandidaat moet eerst nog zes jaar lang begeleid worden door een ervaren medewerker op bijvoorbeeld een notariskantoor. Meer lezen