Inkomstenbelasting

19 september 2018
 Categorieën: Geld & financiën, Blog

De inkomstenbelasting is een jaarlijkse belasting op het inkomen van een belastingplichtig persoon. Volgens de wet is het alleen de rijksoverheid toegestaan om inkomstenbelasting te heffen. Sinds 2001 wordt de inkomstenbelasting berekend volgens het boxensysteem. De belastingplichtige moet jaarlijks voor 1 mei aangifte doen. Hij krijgt ruim vooraf een kennisgeving van de belastingdienst dat hij belastingplichtig is.    Het boxensysteem     De belasting wordt berekend via het boxensysteem. Box 1 bestaat uit belastbaar inkomen door arbeid en woning. Meer lezen